Welkom bij de Vereniging van Mediators in de gezondheidszorg

De VMG is een vereniging van mediators die sterk betrokken zijn bij de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord. Wij stellen ons ten doel de mediation-praktijk in de gezondheidszorg te bevorderen door de kwaliteit ervan te verbeteren. De VMG is een netwerkorganisatie die: Schermafbeelding 2013-09-23 om 18.18.10

  • een kwalitatief goede uitoefening van de beroepsmatige activiteiten van onze leden wil bevorderen. Zie Programma voor informatie.
  • een goede relatie tussen de leden onderling belangrijk vindt
  • de dienstverlening van onze leden onder de aandacht wil brengen bij potentiële opdrachtgevers
  • de belangen van onze leden behartigt
  • informatie verstrekt over samenwerken, conflicten en conflictpreventie


Klik op Youtube voor een korte film over de VMG