05-11-2018

Beste leden,

De 2-daagse 2018 is over enkele weken, op donderdag 15 en vrijdag 16 november  weer een feit.  

De tweedaagse in kasteel Hoekelum staat ook dit jaar weer in het teken van communicatie. Als mediators ontkomen we daar vanzelfsprekend niet aan, sterker nog alles is communicatie. Dit jaar de training geweldloos communiceren. Naast de training biedt de tweedaagse altijd weer de mogelijkheid om ook gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen door interactie, delen, mogelijkheden om te netwerken, volop gezelligheid en goede zorg door de medewerkers van kasteel Hoekelum.

Madzy heeft de tweedaagse weer fantastisch geregeld waarbij er zelfs, door de grote opkomst, door een aantal leden uitgeweken zal worden naar een een hotel. Alle zich aangemelde leden hebben een mail van Madzy gehad waarin ook de indeling van de kamers en de verdeling tussen het landgoed bij Kasteel Hoekelum en Hotel de Reehorst is aangegeven.

Doel: training geweldloos communiceren
Locatie: Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124, 6721 KE Bennekom
Trainer: Hester Macrander
PE punten; 15 PE-punten afgegeven cat. 1a-MfN

Wie is onze trainer tijdens de tweedaagse?

Hester Macrander is naast theatermaker en neerlandica ook trainer in geweldloze communicatie.

Deze methode komt voort uit de politieke beweging van o.a. Ghandi en Martin Luther King, waarin men verandering tot stand wilde brengen zonder geweld. Marshall Rosenberg (1934 – 2015) heeft dit uitgebouwd tot een interpersoonlijke communicatie-methode, waarvan de basis empathie is.

Alle mensen doen wat ze doen vanuit universele menselijke behoeftes. Het gaat erom zicht te krijgen op deze behoeftes, daarover te communiceren en te zoeken naar manieren die jezelf en anderen niet schaden.

De methode is te gebruiken in elke interpersoonlijke relatie, in de opvoeding, onderwijs, bij mediation, maar ook in bedrijven, instellingen en in de politiek.

Als trainer brengt Hester met de kennis vanuit de geweldloze communicatie het gesprek op een dieper waardenniveau. Ook zorgt zij dat mensen gehoord worden en elkaar horen.

Helderheid en verbinding, voorbij het herhalen van standpunten. Een goede sfeer met de inhoud op scherp!

Mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op!

 

JB: 5 december 2017:

Ontwikkelingen website en wensen van de leden

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het onderzoeken, bespreken en afstemmen van de wensen voor de website. De afvaardiging van de profileringscommissie met als aandachtsgebied de VMG-website bestond uit Winke Uitdehaage, Sandra Leyer, Laurens Baas en Jolanda Bosman, bestuurslid PR&communicatie. Er is veel tijd gestoken in overleg en afstemming die uiteindelijk heeft geleid tot een opdracht waar het bestuur haar fiat voor heeft gegeven. Er zullen een aantal technische aanpassingen plaats vinden door de websitebouwer en het uiterlijk van de site zullen we zelf qua kleur en plaatjes iets aanpassen.

De belangrijkste wensen van de leden, met name “hoe ben ik goed vindbaar op de VMG-website” zullen worden aangepast. Om een sitebezoeker beter hulp te bieden bij het zoeken, zal worden aangeboden de huidige locatie van de bezoeker ook te gebruiken op de kaart en als alternatief ook te kunnen zoeken op postcode. Verder zal er een verbeterslag worden gemaakt ten aanzien van deze kaart. Google heeft daar inmiddels een betere techniek voor en deze techniek zal ook worden toegepast op de VMG-site. De markers op de kaart worden naast in plaats van achter elkaar geplaatst. Ook zal er een zoekfunctie worden toegevoegd.

Het invoeren en/of up to date houden van in het “eigen profiel” van de leden blijkt een uitdaging te zijn en zal worden vereenvoudigd.

We hopen jullie op korte termijn te kunnen melden dat alle aanpassingen zijn doorgevoerd.

JB: 5 december 2017:

Beste leden,

Hoog tijd om weer positieve berichten onder jullie aandacht te brengen.

De 2-daagse 2017 De tweedaagse in kasteel Hoekelum was weer een groot succes. De opkomst was uitermate hoog en daarmee nog meer gezelligheid, interactie, delen en mogelijkheden om te netwerken. Madzy had de tweedaagse weer fantastisch geregeld waarbij er zelfs, door de grote opkomst, door een aantal leden uitgeweken moest worden naar een B&B en een hotel. Ook dat was weer geweldig geregeld, er stond een taxi gereed om de leden naar hun”andere” bestemming te brengen en de volgende ochtend weer op te halen.

En dan de scholing door Herman van Ilgen van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA). Herman wist ons behoorlijk uit onze comfortzone te halen door zijn benaderingen ten aanzien van het waarnemen en herkennen van subtiele non-verbale patronen. Dat was even wennen en tegelijkertijd ook ontzettend interessant. Het doel was het ontwikkelen van de basisvaardigheid in non-verbale strategie analyse voor toepassing in de eigen professionele praktijk. Leren welk effect die non-verbale patronen hebben op de interactie tussen mensen. Het waren intensieve dagen waarbij de toepasbaarheid van de training erg gewaardeerd werd. Ook de cauisitiek en de beelden van “bekendheden” gaven mooie inzichten.

Door het waarnemen van de patronen kunnen we nu als mediators gerichte interventies inzetten waardoor partijen mogelijk minder stress ervaren en eerder in staat zijn te praten over dat waar het echt om gaat. En ook voor deze methode geldt; wie de schoen past trekt hem aan. En voor vandaag: wie de schoen zet krijgt er iets in :).

5 maart 2017:

Beste leden,
Tijdens de ALV van 27 januari 2017, waarbij we als bestuur aangenaam verrast waren door de hoge opkomst, zijn een aantal agendapunten aan de orde geweest. Hierover meer in de notulen die nog komen.

De profileringscommissie die vorig jaar in het leven is geroepen heeft tijdens de ALV een korte terugkoppeling gegeven. Deze commissie, bestaande uit Ellen Wierda, Alice de Groodt, Madzy Maljaars, Winke Uytdehaage, Sandra Leyer en ondergetekende, is meerdere malen bij elkaar geweest. Zowel scholing als de VMG-website zijn punten van aandacht die een bijdrage kunnen leveren ons meer/beter/anders te profileren. Reden om ook voor deze ALV een workshop te organiseren met als spreker Jan Boon en als thema “acquisitie en profilering als zorgmediator”. Met deze workshop kunnen we als mediators in de gezondheidszorg al een stap zetten hoe we ons beter kunnen profileren door bijvoorbeeld je persoonlijke website aansprekender en overzichtelijker te maken en hebben we tips ontvangen over “hoe kom je binnen” bij een potentiële klant en natuurlijk ook “hoe niet”. De workshop kwam mede tot stand  vanuit de wens ons als zorgmediators “beter op de kaart te zetten”, meer zichtbaar te worden voor potentiële doorverwijzers en klanten en daarmee mediation in de gezondheidszorg meer bekendheid te geven en zichtbaar te maken.

Tijdens de ALV is na de terugkoppeling door de Profileringscommissie besproken met de aanwezige leden een commissie website in het leven te roepen. Op dit moment hebben Sandra Leyer en Winke Uytdehaage zich vanuit de profileringscommssie aangemeld, Laurens Baas als betrokken lid en ondergetekende vanuit het bestuur met als aandachtsgebied PR & communicatie en we hopen nog een lid te mogen toevoegen.

Zodra duidelijk is uit welke personen de “commissie website” bestaat zal er verder actie worden ondernomen waar we de leden natuurlijk van op de hoogte blijven houden.
Voor nu wens ik iedereen een heel goed voorjaar en veel inspirerende en leerzame zorgmediations.