Het VMG bestuur treedt faciliterend op en onderhoudt de contacten met MfN en overige externen.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Hans Krikke – voorzitter (hans@krikkeadvies.nl / 06 5476 5236)
  • Femke Timmerman – secretaris (secretariaat.vmg@gmail.com /06 2950 8053)
  • Ali Al Hadaui – penningmeester (info@koekenei-mediation.nl / 06 2474 7839)
  • Wilma Feenstra – activiteiten ( wf@wilmafeenstra.nl / 06 5389 8091)
  • Elena Martini – algemeen (elena@martinimediation.nl / 06 2128 4796)

Vlnr: Ali Al Hadaui, Wilma Feenstra, Femke Timmerman, Hans Krikke, ElenaMartini