Mediation (conflictbemiddeling) is een methode om onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar, in vertrouwen, samen een conflict op te lossen. Anders dan door een gerechtelijke uitspraak, kan mediation leiden tot een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Groot voordeel is dat de onderlinge relatie tussen betrokkenen niet onnodig wordt beschadigd en er nieuw perspectief ontstaat. Omdat de kosten van mediation meestal door partijen worden gedeeld en de bemiddeling in relatief korte tijd kan worden afgerond, kan het ook een aanzienlijke kosten besparing opleveren.

De leden van de VMG hebben ervaring in de gezondheidszorg. Ze kennen uw sector, de ontwikkelingen, de spelers, de vele belangen.

Zoek een mediator

Zoek op kaart