ALV en webinar door Ali al Hadaui (lid VMG): Interculturele mediation. Met gratis borrelpakket aan huis!


2 juli 2021

Conflicten kunnen soms cultureel bepaald zijn. Gedragingen en uitspraken in een bepaalde cultuur kunnen als vanzelfsprekend worden beschouwd. Precies dezelfde gedragingen en uitspraken kunnen leiden tot groot conflict in een andere cultuur. Het is voor de mediator dan ook belangrijk om te weten dat in interculturele mediations de weg naar een oplossing ook cultureel bepaald kan zijn. In deze workshop wordt uitgelegd welke wegen er zoal zijn om interculturele mediations tot een goed einde te kunnen brengen.
Bovendien, wist je dat een interculturele mediation al is begonnen vanaf het moment dat partijen de naam van de mediator voor het eerst lezen/horen? Wanneer er een conflict ontstaat dan is er op zijn minst een waarde geschonden. Vanuit ervaring weet ik dat partijen in een interculturele mediation een mediator wensen die kan begrijpen én kan invoelen welke waarden ten grondslag liggen bij een kwestie en begrijpt welk gedrag daar 'normaliter' bij hoort. Waarden zoals het hechten aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag en conformisme komen in de workshop aan de orde.

Volledige kalender bekijken