Annemarie Timp, Wet Zorg en Dwang


9 april 2021

De Wet Zorg en Dwang is in 2020 in werking getreden. De wet regelt onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie. De wet geldt zowel in instellingen als in de thuissituatie.  Iedere cliënt die te maken krijgt met onvrijwillige zorg heeft toegang tot een deskundige clientvertrouwenspersoon (CVP). Annemarie is in haar rol als bestuurder van de Landelijke Faciliteit CVP nauw betrokken bij de invoering van de wet en de toepasbaarheid in de praktijk. Zowel voor mediators, klachtenfunctionarissen als clientvertrouwenspersonen een interessant onderwerp!

Volledige kalender bekijken