Paul Boontje- De mediation-advocaat


27 mei 2021

De ontwikkeling van een visie op de professionele rol en taakopvatting van advocaat. De keuze voor voor een wezenlijk andere manier van conflicthantering en ‘eenzijdige’ belangenbehartiging, met een geheel andere manier van werken dan de klassieke/traditionele advocaat. De mediation-advocaat heeft het gedachtegoed van “mediation” geïnternaliseerd en geïntegreerd in zijn professie en praktijkuitoefening. Van gids naar sherpa. 
De mediation-advocaat ziet de belangen en rechten van de cliënt ook in de context van de relaties en de waarde daarvan op de korte en langere termijn. Een bruggenbouwer, die de cliënt begeleidt naar de duurzame oplossing, in harmonie. 
De nieuwe professie is bij uitstek geschikt (gebleken) in de gezondheidszorg. Een aantal recente praktijk-ervaringen zullen de revue passeren.
Paul Boontje is verbonden aan Boontje advocaten in Amsterdam en lid van de VMG.

Volledige kalender bekijken