JB 06-05-2019

Beste leden,

Na een zeer boeiende en leerzame lezing van Tanja Roosen op 11 april jl. over een fusie van specialistenteams binnen 2 ziekenhuizen hebben we veel lovende reacties van de aanwezige  leden mogen ontvangen en was er gezelligheid en tijd om met elkaar te netwerken. Altijd weer een uitdaging om ook de rest van het jaar de leden van goede, interessante, leerzame en zeker ook gezellige activiteiten te voorzien.

Graag willen we jullie dan ook bij deze nogmaals informeren over de volgende activiteit;

De Eendaagse Leiderschap nemen in de begeleiding van groepen met aansluitend de ALV en diner in Kasteel Hoekelum te Bennekom. De locatie is voor velen een bekende en vertrouwde plek en voor de nieuwe leden; kom, ervaar en geniet. Er is nog ruimte voor aanmeldingen dus mocht je op deze dag, waarbij een zeer ervaren trainer ons aan de hand neemt in het landschap van “leiderschap nemen in de begeleiding van groepen (teams)”, nog willen aansluiten; je bent van harte welkom. Onderstaand informatie over de inhoud en de praktische zaken;

Donderdag 13 juni 2019, 9.30 uur Eendaagse Leiderschap nemen in de begeleiding van groepen  met aansluitend ALV en diner locatie Kasteel Hoekelum Bennekom

Inloop: 9:30 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde 17:00 uur
Alv tot 18.00 uur
Trainer: Beatrijs Verploeg
daarna ALV en diner op het landgoed
Kosten EUR 100,- (inclusief lunch en borrel).

6 PE punten worden aangevraagd

Aanmelden bij Madzy Maljaars via info@maljaarsmediation.nl

Over Beatrijs;

Beatrijs werkt als facilitator met senior leiders aan het bouwen van impactvolle, succesvolle teams en organisaties. Haar kracht is het herkennen van potentieel in mensen en het begeleiden bij het
vinden van mogelijkheden om dat potentieel volledig in te zetten. Haar uitgangspunt is dat sterke teams opgebouwd zijn uit sterke individuen die zich bewust zijn van hun eigen behoeftes, patronen en overtuigingen. Door te werken aan vertrouwen en de kracht van constructieve confrontatie te
benutten, kunnen teams en individuen maximaal presteren. Als mediator begeleidt zij teams en individuen bij het oplossen van conflicten door de angel bloot te leggen en het vinden van oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn. In haar werk combineert zij analytische denkkaders met praktisch inzicht, state of art ontwikkelingspsychologie, beproefde verandermethodieken en een systemische benadering. Vanuit haar academische achtergrond en opleiding combineert zij begrip van zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van bedrijven. Beatrijs’ achtergrond is een combinatie van business en psychologie. Zij heeft een BBA en MBA van
Nijenrode, Breukelen. Daarnaast heeft zij psychologie gestudeerd in diverse opleidingen, waaronder Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP), organisatie opstellingen (Bert Hellinger/Phoenix), Transformative Mediation. Zij is Certified Coach bij The Leadership Circle.

Aanmelden kan nog.

Hartelijke groet,Namens het bestuur van de VMG

Jolanda Bosman

JB: 15-02-2019

Het nieuwe jaar is inmiddels al enige tijd gaande en tijd voor een nieuws-update;

Afscheid bestuurslid Paula en aanstelling bestuurslid Sandra

Helaas hebben we afscheid genomen van Paula Boshouwers nadat zij jaren in het bestuur van onze vereniging heeft gezeten in de functie van penningmeester en dit fantastisch en met veel deskundigheid heeft gedaan. Paula veel dank voor al je inzet, professionele bijdragen en enthousiasme en fijn dat je lid blijft. Gelukkig heeft Sandra Leyer het stokje van Paula over willen nemen en is dat inmiddels ook tijdens de ALV van januari door de leden goedgekeurd. Sandra, veel succes en vooral veel plezier.

Nieuws over ons programma 2019

Ook dit jaar is het het bestuur van de VMG weer gelukt een boeiend, leerzaam en vooral uniek programma voor 2019 samen te stellen en aan de leden aan te bieden waarbij de diversiteit in het aanbod hopelijk voor iedereen van toegevoegde waarde zal zijn.

We zijn heel blij met de komst van Joep Choy voor onze 2-daagse in november 2019 en vinden het een eer dat hij, op zijn leeftijd, gekozen heeft de training zelf te komen geven. Een aantal van de leden heeft mogelijk eerdere met hem kennis gemaakt. Zijn manier van trainen heeft in ieder geval al eerder indruk gemaakt. De systeemtheorie in toenemende mate gehanteerd om de samenhang en wisselwerking tussen actoren in organisaties te doorgronden. Ook in coaching en mediation wordt in de laatste decennia veelvuldig gebruik gemaakt van de systeemtheorie. De focus van de systemische mediator ligt op het doorgronden en het beïnvloeden van het interactiepatroon van de strijdende partijen, alsmede op de context waarbinnen dit patroon zich manifesteert. Om dit patroon te kunnen zien, richt de systemische mediator zijn blik op de effecten van het gedrag van partijen: het gedrag van de één wordt als reactie op het gedrag van de ander gezien (en vice versa). Op die manier worden beide partijen als het ware ‘ontschuldigd’ en probeert de systemische mediator te voorkomen dat partijen telkens weer de schuld leggen bij de boze bedoelingen van de ander.

Ook de komst van Beatrijs Verploeg op de 1-daagse van 13 juni 2019  over het nemen van Leiderschap in groepen wordt een uitdagende en boeiende dag en biedt ons als mediators extra tools te werken met groepsdynamiek en het verkrijgen van persoonlijke inzichten.

Onderstaand een samenvatting van Beatrijs over wat de dag zal inhouden;

Beatrijs; ‘Als mediator (en gewoon als mens) kom je soms in situaties waar het helpt als je begrijpt hoe groepsdynamiek werkt, hoe mensen in groepen leren, wat mensen nodig hebben om te excelleren of waarom ze blokkeren. Als je weet hoe jij daarop invloed kan uitoefenen en wat jouw blinde vlekken zijn, kan je doeltreffender en met meer diepgang interveniëren. Vanuit mijn ervaring als facilitator van top-teams en transformatief mediator, neem ik je mee in een interactieve, ervaringsgerichte workshop waar je naast praktische tools ook persoonlijke inzichten krijgt.’

Natuurlijk ook dit jaar weer een fantastische bijdrage van een aantal leden die bereid zijn de leden voor ledendag op 19 september in te vullen waarin we worden meegenomen in “wat doen onze leden nog meer?” en “wat kunnen we meenemen, leren, ontdekken en mogelijk ook liggen er voor de leden mooie netwerkkansen?”. Ook de lezing van Tanja Roosen op 11 april over de dynamiek in vakgroepen is een hedendaags onderwerp waarin veel speelt.

De data en aanvullende informatie in chronologische volgorde;

Donderdag 11 april 2019  17.00 uur Lezing + netwerkdiner in Culemborg

Locatie: : de Gelderlandfabriek Stationsweg 7 Culemborg 
Tijd: 17:00 – 18.00 uur borrel en presentatie (door Tanja Roosen: Tanja gaat in op de dynamiek binnen vakgroepen. Zij heeft zowel als gynaecoloog als ook als coördinator IFMS en trainer/coach veel ervaring hiermee)
diner 19:30 – 21:30 uur.
Het evenement kost € 20 p.p.
Aanmelden bij Madzy Maljaars-Hendrikse via info@maljaarsmediation.nl vóór 20 maart (dieetwensen graag bij aanmelding doorgeven).
PE 2 Punten worden aangevraagd

Donderdag 13 juni 2019, 9.30 uur Eéndaagse Leiderschap nemen in de begeleiding van groepen  met aansluitend ALV en diner locatie Kasteel Hoekelum Bennekom

Inloop: 9:30 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde 17:00 uur
Alv tot 18.00 uur
Trainer: Beatrijs Verploeg
daarna ALV en diner of uitgebreide borrel met hapjes op het landgoed
Kosten EUR 100,- (inclusief lunch en borrel).

6 PE punten worden aangevraagd

Aanmelden bij Madzy Maljaars via info@maljaarsmediation.nl

Donderdag 19 september 2019, 10:30  Eendaagse: Trainingsdag door en voor VMG leden

Onderwerpen: Nader bekend te maken. Als spreker aanmelden kan bij Madzy Maljaars-Hendrikse via info@maljaarsmediation.nl

Locatie: Hogeschool Domstad – Koningsbergerstraat 9 – 3531 AJ Utrecht (http://www.accomodatiedomstad.nl/)
Tijd: 10:30 – 18:00 uur met afsluitende borrel
deelname is kosteloos, lunch voor eigen rekening
Aanmelden bij Madzy Maljaars-Hendrikse vóór 1 september 2019 (graag aangeven als je niet aan het hele programma deelneemt).
PE punten worden aangevraagd.

Donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019 TWEEDAAGSE TRAINING Systemisch werken (min. 12 deelnemers)

Programma:

14 november: 10:00 – 20.00 uur
15 november 9.00 – 17.00 uur

Locatie: Kasteel Hoekelum te Bennekom
Trainer: Joep Choy
Kosten: € 300,-
PE punten worden aangevraagd

Aanvullende informatie 2-daagse;

In deze training wordt mediation benaderd vanuit het systeemtheoretisch perspectief. De systeemtheorie is een algemene wetenschapstheorie, die haar oorsprong kent in de biologie, maar die later in vele vakgebieden is toegepast. De grondlegger van de algemene systeemtheorie – Ludwig von Bertalanffy (1974) – definieert een menselijk systeem als een groep mensen die onderlinge samenhang en wederkerige afhankelijkheid vertonen en die als subsysteem weer onderscheiden kunnen worden in een groter systeem. Het (kern) gezin kan opgevat worden als een subsysteem binnen het gehele familiesysteem en een afdeling als subsysteem binnen de gehele organisatie. De systeemtheorie vormt al veertig jaar hèt referentiekader voor gezinstherapeuten en in de laatste decennia wordt de systeemtheorie in toenemende mate gehanteerd om de samenhang en wisselwerking tussen actoren in organisaties te doorgronden. Ook in coaching en mediation wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de systeemtheorie. De focus van de systemische mediator ligt op het doorgronden en het beïnvloeden van het interactiepatroon van de strijdende partijen, alsmede op de context waarbinnen dit patroon zich manifesteert. Om dit patroon te kunnen zien, richt de systemische mediator zijn blik op de effecten van het gedrag van partijen: het gedrag van de één wordt als reactie op het gedrag van de ander gezien (en vice versa). Op die manier worden beide partijen als het ware ‘ontschuldigd’ en probeert de systemische mediator te voorkomen dat partijen telkens weer de schuld leggen bij de boze bedoelingen van de ander.

Een mooi jaar toegewenst en we zien uit naar jullie komst en enthousiaste bijdragen in 2019.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van de VMG

Jolanda Bosman