Wijzigingen voorbehouden

 • 9 en 10 november 2023: Tweedaagse training: Voice Dialogue trainers: Berry Collewijn en Lex Mulder

  16 november 2023, 09:30

  locatie: conferentiecentrum Drakenburg,  Doctor Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn

  9 en 10 november hele dag inclusief overnachting

  Tweedaagse training: Voice Dialogue

  trainers: Berry Collewijn en Lex Mulder

   

 • 21 september 2023 13.00-18.00 uur: leden voor ledendag, Utrecht.

  21 september 2023, 13:00

  Leden houden korte presentaties over hun specifieke expertise en ervaring; aanmeldingen welkom om hieraan een bijdrage te leveren!

  locatie: Social Impact Factory - zaal Berlin - Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht

  13.00-18.00 uur leden voor ledendag, met afsluitend borrel

   

 • 13 april 2023 15.30-21.00 uur: Lezing Marja Weijers, bestuurder en toezichthouder + netwerkdiner.

  13 april 2023, 15:30

  locatie: Tolhuistuin, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam

  spreker: Marja Weijers, bestuurder en toezichthouder.  Marja Weijers is een ervaren bestuurder in de zorg die verschillende complexe veranderingen heeft meegemaakt. Zij spreekt over haar rol en de manier waarop zij met conflict en verandering is omgegaan.

  15.30 uur inloop

  16.00-18.15 uur lezing

  18.30-21.00 uur diner

Archief

Hieronder ziet u een overzicht van bijeenkomsten in het verleden.

 • 2 februari 2023 15.00 - 18.30 uur: "Nieuwjaarsbijeenkomst" met ALV en spreker

  2 februari 2023, .

  "Nieuwjaarsbijeenkomst" met ALV en spreker Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof.

  Programma:

  15.00-15.30 uur ALV; o.a. begroting en aftreden Sandra Leyer als penningmeester

  15.30-17.00 uur "Vertegenwoordiging in de zorg, een bron van conflicten" - gastspreker Marloes Steenbruggen-Hulshof, advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager (en mediator in opleiding).

  Veel zorginstellingen hebben dagelijks te maken met verschillende (wettelijke) vertegenwoordigers die betrokken moeten worden bij beslissingen op het gebied waarop de patiënt/cliënt wilsonbekwaam is. Dit kan in de praktijk tot discussie of onenigheid leiden over bijvoorbeeld wie van de familie de patiënt mag vertegenwoordigen, of met wie de zorgaanbieder moet communiceren als er in de familie discussie is over wie de vertegenwoordiger is? Hoe zou mediation ingezet kunnen worden in dergelijke situaties? 

  Aansluitend borrel (aangeboden door de VMG) tot circa 18.30 uur.

  locatie: Social Impact Factory, Vredenburg, Utrecht (direct nabij NS Utrecht Centraal)

 • Tweedaagse 18 & 19 november - locatie hotel Mennorode in Elspeet. "Toepassing van provocatieve aspecten in mediation " Trainer: Jeffrey Wijnberg

  18 november 2021, .

  Deze training hebben we eerder in verband met de coronacrisis moeten uitstellen. We zijn blij dat we Jeffrey alsnog voor een tweedaagse hebben kunnen uitnodigen.
  Voor deze training geldt wederom "wie het eerst komt ..." aanmelden door middel van een mail aan het secretariaat; er is voor plaats voor 25 deelnemers.  De kosten voor deze training bedragen  300,-- euro p.p. inclusief verblijf- en cateringkosten; drankjes voor eigen rekening.
  PE-punten worden aangevraagd.
 • Lezing + diner door Myra van der Goor over haar boek "Vanuit het doktershart" - Locatie Utrecht (n.t.b.)

  30 september 2021, 18:00

  Myra is al heel lang lid van de VMG en verbonden aan Q3consult.  In 2019 promoveerde zij op het onderwerp "calling en comradeship" over de enorme gedrevenheid van dokters en over de kracht van kameraadschap. Hoe deze drijfveren onder druk staan en wat je kunt doen om daaraan te werken. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 75,-- euro inclusief diner. Drankjes zijn voor eigen rekening.P
  E-punten worden aangevraagd.
 • ALV en webinar door Ali al Hadaui (lid VMG): Interculturele mediation. Met gratis borrelpakket aan huis!

  2 juli 2021, 16:00

  Conflicten kunnen soms cultureel bepaald zijn. Gedragingen en uitspraken in een bepaalde cultuur kunnen als vanzelfsprekend worden beschouwd. Precies dezelfde gedragingen en uitspraken kunnen leiden tot groot conflict in een andere cultuur. Het is voor de mediator dan ook belangrijk om te weten dat in interculturele mediations de weg naar een oplossing ook cultureel bepaald kan zijn. In deze workshop wordt uitgelegd welke wegen er zoal zijn om interculturele mediations tot een goed einde te kunnen brengen.
  Bovendien, wist je dat een interculturele mediation al is begonnen vanaf het moment dat partijen de naam van de mediator voor het eerst lezen/horen? Wanneer er een conflict ontstaat dan is er op zijn minst een waarde geschonden. Vanuit ervaring weet ik dat partijen in een interculturele mediation een mediator wensen die kan begrijpen én kan invoelen welke waarden ten grondslag liggen bij een kwestie en begrijpt welk gedrag daar 'normaliter' bij hoort. Waarden zoals het hechten aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag en conformisme komen in de workshop aan de orde.
 • Paul Boontje- De mediation-advocaat

  27 mei 2021, 16:00

  De ontwikkeling van een visie op de professionele rol en taakopvatting van advocaat. De keuze voor voor een wezenlijk andere manier van conflicthantering en ‘eenzijdige’ belangenbehartiging, met een geheel andere manier van werken dan de klassieke/traditionele advocaat. De mediation-advocaat heeft het gedachtegoed van “mediation” geïnternaliseerd en geïntegreerd in zijn professie en praktijkuitoefening. Van gids naar sherpa. 
  De mediation-advocaat ziet de belangen en rechten van de cliënt ook in de context van de relaties en de waarde daarvan op de korte en langere termijn. Een bruggenbouwer, die de cliënt begeleidt naar de duurzame oplossing, in harmonie. 
  De nieuwe professie is bij uitstek geschikt (gebleken) in de gezondheidszorg. Een aantal recente praktijk-ervaringen zullen de revue passeren.
  Paul Boontje is verbonden aan Boontje advocaten in Amsterdam en lid van de VMG.
 • Annemarie Timp, Wet Zorg en Dwang

  9 april 2021, 16:00

  De Wet Zorg en Dwang is in 2020 in werking getreden. De wet regelt onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie. De wet geldt zowel in instellingen als in de thuissituatie.  Iedere cliënt die te maken krijgt met onvrijwillige zorg heeft toegang tot een deskundige clientvertrouwenspersoon (CVP). Annemarie is in haar rol als bestuurder van de Landelijke Faciliteit CVP nauw betrokken bij de invoering van de wet en de toepasbaarheid in de praktijk. Zowel voor mediators, klachtenfunctionarissen als clientvertrouwenspersonen een interessant onderwerp!

 • Michiel Vermaak, AVG arts, Denk bij gedoe aan de Normaalverdeling

  29 januari 2021, 16:00

  16.00-17.30 uur
  Michiel Vermaak is Arts Verstandelijk Gehandicapten en is verbonden aan Novicare, een landelijke organisatie in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Ook is hij betrokken bij de Straatdokters in Rotterdam. In deze lezing gaat hij in op de verschillen in cognitieve mogelijkheden van mensen, en hoe deze een rol kunnen spelen in conflictConflict- of stress situaties hebben grote impact op het probleemoplossend vermogen van mensen, en dit geldt nog  meer bij mensen met al wat minder probleemoplossend vermogen. Michiel legt dit uit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Voor mediators een invalshoek om alert op te zijn bij veel "gedoe"  aan de mediationtafel.
 • Donderdag 17 september 2020  Workshop, ALV en netwerkdiner

  17 september 2020, 17:00

  Netwerkdiner en lezing in Culemborg
  Locatie: : de Gelderlandfabriek Stationsweg 7 Culemborg 

  De lezing van Ilse Ganzeboom komt te vervallen, omdat zij als gevolg van de coronacrisis haar agenda heeft moeten aanpassen voor haar reguliere werkzaamheden en daardoor niet meer beschikbaar was. Gelukkig hebben we de workshop die we gepland hadden voor 18 juni, kunnen verschuiven naar 17 september. Op de locatie de Gelderland fabriek is voldoende ruimte om met circa 20 personen een goede workshop met inachtneming van alle corona-regels te organiseren. Ook voor het diner zullen zij een aangepast voorstel doen. Het middag programma inclusief ALV is van 15.00-18.00 uur, aansluitend diner tot circa 20.30 uur. De kosten hiervoor bedragen 75 euro inclusief diner. Aanmelden bij Femke Timmerman via secretariaat.vmg@gmail.com vóór 3 september (dieetwensen graag bij aanmelding doorgeven).

  PE Punten worden aangevraagd

 • Donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020 TWEEDAAGSE TRAINING– Systemisch werken (min. 12 deelnemers)

  12 maart 2020, .

  Programma tweedaagse training Systemisch werken - VOL

  12 maart: 10:00 - 20.00 uur
  13 maart 9.00 - 17.00 uur

  Locatie: Kasteel Hoekelum te Bennekom
  Trainer: Joep Choy
  Kosten: € 300,-
  PE punten worden aangevraagd

 • Vrijdag 31 januari 2020 Leden voor Leden dag, ALV, nieuwjaarsborrel

  31 januari 2020, .

  Leden voor Ledendag, 31 januari 2020:

  We hebben vijf van onze leden bereid gevonden een presentatie te geven over hun werkzaamheden. Dit zijn:

  -          Laurens Baas - over zijn boek “Hoe dokters beter kunnen worden”

  -          Annemarie Timp - over calamiteitenonderzoek

  -          Paul Wijntje – over zijn rol als vertrouwenspersoon voor de MfN

  -          Ruud van der Mark - over governance in de zorg

  -          Madzy Maljaars -  over haar werk als interne mediator bij het Erasmus MC te Rotterdam

  Uiteraard is er ruimte voor discussie en vragen.

  We starten de middag om 12.00 uur met een lunch (optioneel, eigen kosten), om 12.30 uur is de ALV en om 13.00 uur start de eerste spreker. We sluiten af met de traditionele nieuwjaarsborrel in het nabij gelegen café Kopi Susu.

  Locatie: Hogeschool Domstad - Koningsbergerstraat 9 - 3531 AJ Utrecht (http://www.accomodatiedomstad.nl/)
  Aan de Leden voor leden dag zijn geen kosten verbonden.

  Aanmelden bij Femke Timmerman via secretariaat.vmg@gmail.com vóór maandag 27 januari 12.00 uur (graag aangeven als je niet aan het hele programma deelneemt).

 • Donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019 TWEEDAAGSE TRAINING– Systemisch werken (min. 12 deelnemers)

  14 november 2019, .

  Programma tweedaagse training Systemisch werken

  14 november: 10:00 - 20.00 uur
  15 november 9.00 - 17.00 uur

  Locatie: Kasteel Hoekelum te Bennekom
  Trainer: Joep Choy
  Kosten: € 300,-
  PE punten worden aangevraagd

 • Donderdag 19 september 2019 Eendaagse: Trainingsdag door en voor VMG leden

  19 september 2019, 10:30

  Onderwerpen: Nader bekend te maken. Als spreker aanmelden kan bij Secretariaat VMG via secretariaat.vmg@gmail.com

  Locatie: Hogeschool Domstad - Koningsbergerstraat 9 - 3531 AJ Utrecht (http://www.accomodatiedomstad.nl/)
  Tijd: 10:30 – 18:00 uur met afsluitende borrel
  deelname is kosteloos, lunch voor eigen rekening
  Aanmelden bij Secretariaat VMG vóór 1 september 2019 (graag aangeven als je niet aan het hele programma deelneemt).
  PE punten worden aangevraagd.

 • Donderdag 13 juni 2019 Eéndaagse Leiderschap nemen in de begeleiding van groepen + ALV - locatie n.t.b.

  13 juni 2019, 09:30

  adres: n.t.b.

  Inloop: 9:30 uur
  Aanvang: 10.00 uur
  Einde 17:00 uur
  Alv tot 18.00 uur
  Trainer: Beatrijs Verploeg
  daarna uitgebreide borrel met hapjes op het landgoed
  Kosten EUR 100,- (inclusief lunch en borrel).

  Aanmelden bij Madzy Maljaars via info@maljaarsmediation.nl

  6 PE punten worden aangevraagd

 • Donderdag 11 april 2019  Lezing + netwerkdiner in Culemborg

  11 april 2019, 17:00

  Netwerkdiner en lezing in Culemborg
  Locatie: : de Gelderlandfabriek Stationsweg 7 Culemborg 
  Tijd: 17:00 - 18.00 uur borrel en presentatie (door Tanja Roosen: Tanja gaat in op de dynamiek binnen vakgroepen. Zij heeft zowel als gynaecoloog als ook als coördinator IFMS en trainer/coach veel ervaring hiermee)
  diner 19:30 – 21:30 uur.
  Het evenement kost € 20 p/p.
  Aanmelden bij Madzy Maljaars-Hendrikse via info@maljaarsmediation.nl vóór 20 maart (dieetwensen graag bij aanmelding doorgeven).
  PE 2 Punten worden aangevraagd

 • vrijdag 25 januari 2019 - nieuwjaarsbijeenkomst, ALV en borrel met tapas

  25 januari 2019, .

  Onderwerp workshop: Omgaan met Muppets in je hoofd, door Paul Tijssen
  Locatie: Hogeschool Domstad - Koningsbergerstraat 9 - 3531 AJ Utrecht (http://www.accomodatiedomstad.nl/)
  Tijd: Workshop 15:30 – 17:30ur. ALV 17:30 - 18:00. Nieuwjaarsdiner Tapas te Kopi Susu 18:00 – 21:00 uur. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.
  Aanmelden bij Femke Timmerman via secretariaat.vmg@gmail.com vóór maandag 23 januari 12.00 uur (graag aangeven als je niet aan het hele programma deelneemt).

 • Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018 TWEEDAAGSE TRAINING– verbindend communiceren (min. 12 deelnemers)

  15 november 2018, 09:30

  Programma tweedaagse training verbindend communiceren/geweldloze communicatie

  15 november: 10:00 - 20.00 uur
  16 november 9.00 - 17.00 uur

  Doel: training geweldloos communiceren
  Locatie: Kasteel Hoekelum te Bennekom
  Trainer: Hester Macrander
  Kosten: € 395,-
  PE punten worden aangevraagd

 • Donderdag 20 september 2018 Eendaagse: Trainingsdag Ethische dilemma's in de gezondheidszorg

  20 september 2018, 10:00

  Locatie: Hogeschool Domstad - Koningsbergerstraat 9 - 3531 AJ Utrecht (http://www.accomodatiedomstad.nl/)
  trainer: Marie Jose Burger
  Tijd: 10:00 – 17:00 uur
  kosten: nader bekend te maken
  Aanmelden bij Madzy Maljaars-Hendrikse vóór 1 september 2017
  PE punten worden aangevraagd

 • Eéndaagse Deep Democracy - 14 juni 2018 - te Hoekelum

  14 juni 2018, 09:30

  adres Kasteel Hoekelum: Edenseweg 124, 6721 KE Bennekom

  Inloop: 9:30 uur
  Aanvang: 10.00 uur
  Einde 17:00 uur
  Alv tot 18.00 uur
  Trainer: Wanda Everts
  daarna uitgebreide borrel met hapjes op het landgoed
  Kosten EUR 160,- (inclusief lunch en borrel).

  Aanmelden bij Madzy Maljaars via info@maljaarsmediation.nl

  6 PE punten worden aangevraagd

 • Donderdag 12 april 2018  lezing + netwerkdiner in Culemborg

  12 april 2018, 17:00

  Netwerkdiner en lezing in Culemborg
  Locatie: : de Gelderlandfabriek Stationsweg 7 Culemborg 
  Tijd: 17:00 - 18.00 uur borrel en presentatie (door Mieke de Die).
  diner 19:30 – 21:30 uur.
  Het evenement kost € 40 p/p.
  Aanmelden bij Madzy Maljaars-Hendrikse via info@maljaarsmediation.nl vóór 20 maart (dieetwensen graag bij aanmelding doorgeven).
  PE 2 Punten worden aangevraagd

 • Donderdag 11 april 2019  lezing + netwerkdiner in Culemborg

  12 april 2018, 17:00

  Netwerkdiner en lezing in Culemborg
  Locatie: : de Gelderlandfabriek Stationsweg 7 Culemborg 
  Tijd: 17:00 - 18.00 uur borrel en presentatie (door Tanja Roosen: Tanja gaat in op de groepsdynamiek binnen vakgroepen. Zij heeft zowel als gynaecoloog als ook als coordinator IFMS en trainer/coach veel ervaring hiermee)
  diner 19:30 – 21:30 uur.
  Het evenement kost € 20 p/p.
  Aanmelden bij Madzy Maljaars-Hendrikse via info@maljaarsmediation.nl vóór 20 maart (dieetwensen graag bij aanmelding doorgeven).
  PE 2 Punten worden aangevraagd

The week's events

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
13 maart 2023
14 maart 2023
15 maart 2023
16 maart 2023
17 maart 2023
18 maart 2023
19 maart 2023